Kalayaan

Hunyo 12, 2008

Maligayang ika-110 Araw ng Kalayaan sa lahat ng Pilipino. Saang dako ka man naroroon, saludo sa iyo ang mundo. Ipagbunyi ang iyong kalayaan! Nawa’y patuloy mong pangalaan ang kalayaang ipinaglaban ng iyong mga ninuno at patuloy na makibaka para sa iyong dakilang bayan.

Laging taas-noo. Dahil ikaw ay malayang Pilipino.

(Larawang may kahalintulad na paksa)